Wersje strony Nr 136 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UWM

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.