Nr 230 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile

 

 

U C H W A Ł A Nr 230
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile.

Na podstawie art. 85 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz 14 ust. 1, pkt. 6 Statutu, uchwala się co następuje:

§ 1

Likwiduje się zamiejscową jednostkę organizacyjną o nazwie „Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile”.

§ 2

Studenci realizujący naukę w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile, kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu nauczania realizowanego kierunku i specjalności,

w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

Prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2007
Data publikacji:
31.10.2007 11:51
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:39
Liczba wyświetleń:
3486
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument