Nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków

 
Decyzja Nr 31/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu
do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję 2016 - 2020
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1842 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 116/2016 Rektora UWM
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016 – 2020
,
pkt 4) otrzymuje brzmienie: „4) dr inż. Ada Wolny – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2017
Data publikacji:
04.05.2017 10:23
Data aktualizacji:
04.05.2017 10:24
Liczba wyświetleń:
1077
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec31.docx14.37 KB