Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2018

 
Decyzja Nr 30/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 marca 2017 roku
 
w sprawie składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2018
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 2 ust. 2 i § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r.
w sprawie zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. N 47, poz. 480), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Ze składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie
na kadencję 2015-2018, w związku z nieobecnością na posiedzeniach w 2016 r.,
   odwołuję:
      1)     dr. hab. n. med. Michała Tenderendę,
      2)     mgr Mariolę Ropiak – radcę prawnego.
2.  Do składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie
na kadencję 2015-2018 powołuję:
      1)     dr. hab. n. med. Jarosława ANDRYCHOWSKIEGO,
      2)     dr. n. med. Wiesława PESTĘ.
3.  Skład Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie
na kadencję 2015-2018, po zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawia się
    następująco:
      1)    prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ,
      2)    prof. dr hab. n. med. Marcin JÓŹWIK,
      3)    prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI,
      4)    dr hab. n. med. Piotr B. JURKOWSKI, prof. UWM,
      5)    dr hab. n. med. Jarosław ANDRYCHOWSKI,
      6)    dr n. med. Piotr MALINOWSKI,
      7)    dr n. med. Wiesław PESTA,
      8)    dr n. med. Monika RUCIŃSKA,
      9)    dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ,
    10)     mgr piel. Małgorzata WOJTKOWSKA,
    11)     ks. mgr Andrzej ZIELIŃSKI.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2017
Data publikacji:
04.05.2017 10:13
Data aktualizacji:
04.05.2017 10:13
Liczba wyświetleń:
1005
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec30.docx16.79 KB