Nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 27/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2017 roku
 
w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 20 ust. 3 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje: 
 
§ 1
 1. Ze składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    na kadencję od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. odwołuję Kamila Wolskiego i powołuję
    Przemysława Garskiego.
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia się następująco:
      1)     Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI;
      2)     Członkowie Rady:
           a)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI;
           b)     dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM;
           c)     Paweł BŁAŻEJCZYK;
           d)     Łukasz BANACH;
           e)     Paweł STEFANOWICZ;
           f)      Przemysław GARSKI.
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 09:43
Data aktualizacji:
05.04.2017 09:43
Liczba wyświetleń:
1247
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec27.doc40 KB