Nr 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...

 
Decyzja Nr 26/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2017 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
W § 1 Decyzji Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lutego
2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 06 kwietnia 2017 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości określonych w załączniku.”
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 09:38
Data aktualizacji:
29.09.2020 12:48
Liczba wyświetleń:
1067
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec26.docx17.6 KB