Nr 25/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 25/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2017 roku
 
w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 27 i § 27a Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje: 
 
§ 1
 1.  Ze składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 r. odwołuję dr. hab. inż. Radosława
    Wiśniewskiego, prof. UWM i powołuję dr. hab. Jacka Olszewskiego, prof. UWM.
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Zarządu Fundacji Samorządu Studentów
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia się następująco:
        1)     Prezes Zarządu – dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
        2)     Członkowie Zarządu:
              a)     prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI,
              b)     dr hab. Jacek OLSZEWSKI, prof. UWM,
              c)     Paweł RECZKOWSKI,
              d)     Dominika RESZKA.
 
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 09:32
Data aktualizacji:
05.04.2017 09:32
Liczba wyświetleń:
1171
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec25.doc40 KB