Nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach

 
Decyzja Nr 24/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2017 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego
2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie:
„b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     2. Zadania oraz zasady postępowania Komisji Etycznej ds. Badań Naukowych określa Regulamin
         wprowadzony zarządzeniem Rektora.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 09:24
Data aktualizacji:
05.04.2017 09:24
Liczba wyświetleń:
862
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec24.docx16.09 KB