Nr 23/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 76/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego

  DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Decyzja Nr 23/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2017 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi
z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z postanowieniami rozdz. II pkt 3 ppkt 3 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
 
W § 1 Decyzji Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
28 listopada 2016 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego wprowadza się następujące zmiany:
   1)   w pkt 3 skreśla się lit. a,
   2)   pkt 4 otrzymuje brzmienie:
       „4) Prorektora właściwego ds. finansowych, w zakresie środków na kulturę fizyczną studentów
       oraz środków stanowiących rezerwę budżetową.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 09:18
Data aktualizacji:
28.09.2020 13:29
Liczba wyświetleń:
1070
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec23.docx14.94 KB