Nr 22/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników: Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz....

 
Decyzja Nr 22/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 marca 2017 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów
na stanowiska kierowników: Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków
i Niemowląt oraz Oddziału Klinicznego Pediatrycznego i Hematologiczno-Onkologicznego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 w związku z § 51 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska kierowników: Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz Oddziału Klinicznego Pediatrycznego i Hematologiczno-Onkologicznego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w następującym składzie:
   1)     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ – przewodniczący,
członkowie:
   2)     prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
   3)     prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI,
   4)     dr hab. n. med. Elżbieta JAROCKA-CYRTA, prof. UWM,
   5)     dr hab. n. med. Piotr JURKOWSKI, prof. UWM,
   6)     Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
   7)     dr Marek ZABŁOCKI – Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie,
   8)     dr Krystyna PISKORZ-OGÓREK – Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
        Dziecięcego w Olsztynie.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 08:15
Data aktualizacji:
05.04.2017 08:15
Liczba wyświetleń:
1005
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec22.docx14.85 KB