Nr 25/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017

 
Zarządzenie Nr 25/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017, wprowadza się następujące zmiany:
    1)  Załącznik Nr 1 do Zasad realizacji praktyk studenckich otrzymuje brzmienie, jak w załączniku
        Nr 1
do niniejszego zarządzenia,
    2)  Załącznik Nr 2 do Zasad realizacji praktyk studenckich otrzymuje brzmienie, jak w załączniku
        Nr 2
do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Umowy o organizację praktyk studentów oraz umowy o organizację praktyk pedagogicznych studentów, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.03.2017
Data publikacji:
04.04.2017 15:04
Data aktualizacji:
04.04.2017 15:04
Liczba wyświetleń:
1361
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz25.doc69.5 KB
Zal1Zarz25.doc48.5 KB
Zal2Zarz25.doc48.5 KB