Nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 24/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 kwietnia 2017 roku, w ramach Katedry Neurologii i Neurochirurgii, tworzy się Oddział Kliniczny Leczenia Śpiączki u Dorosłych „Budzik dla Dorosłych”.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2017
Data publikacji:
04.04.2017 14:56
Data aktualizacji:
04.04.2017 14:56
Liczba wyświetleń:
1351
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz24.doc40.5 KB