Nr 22/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

 

 
 
Zarządzenie Nr 22/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2017 roku
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 2 Decyzji Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2016 r.  w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w brzmieniu ustalonym Decyzją Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 r. oraz Decyzją Nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2017 roku, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.   Wprowadza się Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych, stanowiący załącznik
    do niniejszego zarządzenia.
2.    Regulamin określa tryb i warunki ubiegania się o wydanie opinii dotyczących wszystkich projektów
    badawczych z udziałem ludzi, będących przedmiotem wniosku o finansowanie ze środków
    Narodowego Centrum Nauki oraz innych projektów, które wymagają opinii o charakterze etycznym.
 
§ 2
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2017
Data publikacji:
04.04.2017 14:51
Data aktualizacji:
04.04.2017 14:52
Liczba wyświetleń:
1848
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz22.docx15.92 KB
ZalZarz22.pdf217.14 KB