Nr 225 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego

 

 

UCHWAŁA Nr 225
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2007 roku

w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.

§ 1

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 41 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na utworzenie Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego jako jednostki ogólnouczelnianej.

§ 2

Celem działalności Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego jest wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo przygotowującej się do mistrzowskich imprez międzynarodowych, w tym uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich – poprzez zapewnienie sportowcom warunków do ciągłości szkolenia na wysokim poziomie przy jednoczesnej możliwości nauki na Uniwersytecie.

§ 3

Organem doradczym i opiniodawczym Centrum będzie Rada Programowa powołana przez Rektora.

§ 4

Nadzór nad działalnością Centrum sprawować będzie Prorektor wyznaczony przez Rektora.

§ 5

Zasady funkcjonowania Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego określi regulamin zatwierdzony przez Rektora.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2007
Data publikacji:
31.10.2007 08:52
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:42
Liczba wyświetleń:
3234
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument