Nr 224 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą kryta pływalnia wielozadaniowa UWM w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 224
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2007 roku
 

w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą kryta pływalnia wielozadaniowa UWM w Olsztynie.

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 p. 11 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na realizację inwestycji pod nazwą kryta pływalnia wielozadaniowa UWM w Olsztynie – w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa Akademickiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego”.

§ 2

Podstawą finansowania inwestycji, o której mowa w § 1 będą środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz fundusze pochodzące z krajowych
i zagranicznych instytucji współfinansujących budowy obiektów sportowych.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do działań związanych z realizacją inwestycji: kryta pływalnia wielozadaniowa UWM w Olsztynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2007
Data publikacji:
31.10.2007 07:32
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:42
Liczba wyświetleń:
3103
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument