Nr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

Strona została usunięta dnia: 27 marzec, 2017 - 14:19

 
ZARZĄDZENIE Nr 134/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 i § 40 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału w Instytucie Polonistyki i Logopedii:
  1)   z dniem 31 grudnia 2016 roku likwiduje się Zakład Teorii Literatury,
  2)   z dniem 1 stycznia 2017 roku zmienia się nazwę Zakładu Literatury XX i XXI Wieku na Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2016
Data publikacji:
27.03.2017 14:19
Data aktualizacji:
27.03.2017 14:19
Liczba wyświetleń:
987
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz134.doc42 KB