Nr 133/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 
ZARZĄDZENIE Nr 133/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 i § 40 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 stycznia 2017 roku w Instytucie Filozofii:
   1)   likwiduje się Zakład Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody,
   2)   zmienia się nazwę Zakładu Historii Filozofii na Zakład Etyki i Historii Filozofii.
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2016
Data publikacji:
27.03.2017 14:15
Data aktualizacji:
27.03.2017 14:15
Liczba wyświetleń:
1244
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz133.doc41 KB