Nr 21/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 21/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 marca 2017 roku
 
w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, ze zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, §§ 3-5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
10 lutego 2017 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 256) oraz w związku z Uchwałą Nr 53 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się standardy kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.  Standardy, o których mowa w § 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia i mają
    zastosowanie w realizacji procesu dydaktycznego, począwszy od cyklu kształcenia
    rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.03.2017
Data publikacji:
27.03.2017 14:10
Data aktualizacji:
30.03.2017 12:10
Liczba wyświetleń:
2197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz21.doc44.5 KB
ZalZarz21.pdf234.57 KB
zal2stdokt.xlsx143.93 KB