Nr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Zarządzenie Nr 20/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 marca 2017 roku
 
w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Pierwszą ocenę okresową pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na podstawie Regulaminu, o którym mowa w § 1, przeprowadza się w 2017 r. zaś pracowników na stanowiskach kierowniczych
w 2018 r.
 
§ 3
Realizację zarządzenia powierza się prorektorowi właściwemu do spraw kadr.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.03.2017
Data publikacji:
24.03.2017 14:26
Data aktualizacji:
25.04.2017 10:22
Liczba wyświetleń:
3296
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz20.docx22.99 KB
regulaminocenanna.docx86.56 KB