Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
Decyzja Nr 21/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2017 roku
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:
     1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,
     2)     mgr Grażyna Buczyńska – Zastępca Kwestora,
     3)     mgr inż. Dariusz Raubo,
     4)     mgr inż. Anna Anulewicz,
     5)     mgr inż. Tomasz Trypuz,
     6)     mgr Anna Kurzyńska – Radca Prawny.
2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
    nieograniczonego
w dniu 24 marca 2017 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości określonych
    w załączniku.
3.  Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2017
Data publikacji:
24.03.2017 13:30
Data aktualizacji:
24.03.2017 14:09
Liczba wyświetleń:
1423
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec21.docx54.58 KB
Zaldodec21.pdf133.38 KB