Nr 19/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji

 
Decyzja Nr 19/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2017 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów
i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa
i Administracji na kadencję 2016-2020, w składzie:
   1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK
Członkowie:
   2)     dr hab. Wiesław PŁYWACZEWSKI, prof. UWM
   3)     dr hab. Małgorzata SZWEJKOWSKA, prof. UWM
   4)     dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM
   5)     dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM
   6)     dr hab. Denis SOŁODOV, prof. UWM
   7)     dr Dobrochna OSSOWSKA-SALAMONOWICZ
   8)     dr Agnieszka KOWALSKA – przedstawiciel związków zawodowych
   9)     Arkadiusz BERG – przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2017
Data publikacji:
24.03.2017 13:02
Data aktualizacji:
24.03.2017 13:04
Liczba wyświetleń:
1492
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec19.doc58 KB