Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 
Decyzja Nr 18/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2017 roku

 

w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów
i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2016-2020, w składzie:
   1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Urszula CZARNIK
Członkowie:
   2)     prof. dr hab. Jan JANKOWSKI,
   3)     prof. dr hab. Zbigniew JAWORSKI,
   4)     prof. dr hab. Jacek KONDRATOWICZ,
   5)     prof. dr hab. Anna WÓJCIK,
   6)     dr hab. Wojciech KOZERA,
   7)     dr inż. Barbara BOJAROJĆ-NOSOWICZ,
   8)     dr inż. Rafał WINIARSKI,
   9)     prof. dr hab. Stanisław MILEWSKI – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 10)  dr hab. Cezary PURWIN, prof. UWM – przedstawiciel ZNP,
 11)  mgr inż. Karolina WASILEWSKA – przedstawicielka doktorantów,
 12)  Tomasz CHOJNOWSKI – przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.02.2017
Data publikacji:
24.03.2017 12:40
Data aktualizacji:
24.03.2017 12:40
Liczba wyświetleń:
1047
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec18.doc59 KB