Nr 17/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnia

 
Decyzja Nr 17/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 lutego 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów
i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 2 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej wprowadza się następujące zmiany:
   1)   w pkt 14 lit. d skreśla się kropkę,
   2)   dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
       „15) Wydział Nauki o Żywności:
              a)  dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ, prof. UWM
              b)  dr hab. Michał SMOCZYŃSKI
              c)  dr Bożena GARBOWSKA.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.02.2017
Data publikacji:
24.03.2017 08:47
Data aktualizacji:
24.03.2017 08:47
Liczba wyświetleń:
1071
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec17.doc59.5 KB