Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
 
Decyzja Nr 15/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2017 roku
 
w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa Rada Kół Naukowych, zwana w skrócie RKN, którą
    tworzą przedstawiciele uczelnianych kół naukowych, obejmujących swoją działalnością
    poszczególne obszary kształcenia oraz przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
2.  RKN funkcjonuje w oparciu o akademickie tradycje Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie i jednoczy działania studentów zrzeszonych we wszystkich kołach naukowych.  
3.  Podstawowym zadaniem RKN jest działanie na rzecz zrzeszania, rozwoju i integracji studenckiego
    ruchu naukowego. Ponadto Rada Kół Naukowych, w szczególności:
      1)  współpracuje ze studentami i udziela im wsparcia organizacyjnego w zakresie swojego
          działania,
      2)  wspiera realizację projektów promujących Uniwersytet,
      3)  propaguje osiągnięcia naukowe, artystyczne i kulturalne studentów,
      4)  przedstawia propozycję podziału środków materialnych przeznaczonych na działalność
          kół naukowych, w tym na realizację przez nie projektów badawczych, na podstawie
          recenzji ekspertów.
4. Rada Kół Naukowych jest także ciałem doradczym władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym.
5. Zasady wyłaniania przedstawicieli uczelnianych kół naukowych i przedstawiciela Rady Uczelnianej
   Samorządu Studenckiego oraz zasady funkcjonowania RKN określa R
egulamin Rady Kół Naukowych
   zatwierdzany decyzją Rektora, po wcześniejszej akceptacji projektu regulaminu przez Samorząd
   Studencki i Senacką Komisję ds. Dydaktycznych.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2017
Data publikacji:
24.03.2017 08:40
Data aktualizacji:
24.03.2017 08:40
Liczba wyświetleń:
1593
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec15.doc34.5 KB