Nr 19/2017 z dnia 15 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 19/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 marca 2017 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 127/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 127/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ten sposób, że:
  1)     użyte w pkt 1 lit. a cyfry 6 i 7 zastępuje się odpowiednio cyframi 7 i 8,
  2)     w pkt 2 numer paragrafu 39a zastępuje się numerem 39b.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.03.2017
Data publikacji:
23.03.2017 15:40
Data aktualizacji:
23.03.2017 15:40
Liczba wyświetleń:
1691
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz19.doc40 KB