Nr 100/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Badań Energii Odnawialnej

 
Decyzja Nr 100/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

   

w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Badań Energii Odnawialnej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 43 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Radę Naukową Centrum Badań Energii Odnawialnej na kadencję 2016-2020, w następującym składzie:
   1)     przedstawiciele środowiska naukowego:
         a)     prof. dr hab. inż. Mariusz STOLARSKI – Przewodniczący,
         b)     prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKI,
         c)     prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA,
         d)     prof. dr hab. Roman KISIEL,
         e)     dr hab. inż. Marcin ZIELIŃSKI, prof. UWM,
         f)      dr hab. inż. Marcin DĘBOWSKI, prof. UWM,
         g)     dr hab. inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM,
         h)     dr Jakub ZIĘTY,
          i)     dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI,
  2)     przedstawiciel administracji rządowej – prof. dr hab. inż. Eugeniusz CHYŁEK – Ministerstwo
       Rolnictwa i Rozwoju Wsi; przedstawiciel Polski w stałym Komitecie UE ds. Badań w Rolnictwie,
  3)     przedstawiciele samorządu terytorialnego:
         a)     Andrzej KONIECKO – Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna,
         b)     Tomasz KOPROWIAK – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
              w Olsztynie,
  4)     przedstawiciele środowiska gospodarczego:
         a)     dr Michał K. ŁUCZYŃSKI – ChemProf Doradztwo Chemiczne s.c.
         b)     Marek LASKOWSKI – Energa S.A.
         c)      Konrad NOWAK – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
         d)     Mariusz STACHOWICZ – Quercus Sp. z o.o.
         e)     Roman GÓRNY – Herbapol Warszawa Sp. z o.o.
         f)      Adam STĘPIEŃ – Krajowa Izba Biopaliw.
 
 § 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2016
Data publikacji:
02.03.2017 10:27
Data aktualizacji:
07.03.2017 08:58
Liczba wyświetleń:
1385
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec100.doc39 KB