Nr 99/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Badań nad PRL na kadencję od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku

 
Decyzja Nr 99/2016 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Badań nad PRL na kadencję
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 6 Regulaminu Ośrodka Badań nad PRL, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie utworzenia
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Radę Naukową Ośrodka Badań nad PRL, na kadencję od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku, w następującym w składzie:
   1)     prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI (reprezentujący Prorektora ds. Nauki),
   2)     dr hab. Joanna CHŁOSTA-ZIELONKA, prof. UWM,
   3)     dr hab. Witold GIESZCZYŃSKI, prof. UWM,
   4)     dr hab. Dariusz BARBASZYŃSKI.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2016
Data publikacji:
01.03.2017 12:57
Data aktualizacji:
07.03.2017 08:57
Liczba wyświetleń:
1232
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec99.docx13.97 KB