Nr 16/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 49/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 16/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 lutego 2017 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 49/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów
i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 49/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) dr hab. Zbigniew BRODZIŃSKI”.
2.  Skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale
    Nauk Ekonomicznych na kadencję 2016-2020, po zmianie, o której mowa w ust. 1, przedstawia
    się następująco:
        1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Roman KISIEL
        2)  Zastępca przewodniczącego – dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM
    Członkowie:
        3)  dr hab. Zbigniew BRODZIŃSKI
        4)  dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM
        5)  dr hab. Janusz HELLER, prof. UWM
        6)  dr hab. Wojciech KOZŁOWSKI (ZNP)
        7)  dr Marek GARBOWSKI
        8)  dr Sylwia PIEŃKOWSKA-KAMIENIECKA
        9)  dr inż. Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA
      10)  przedstawiciel studentów
      11)  przedstawiciel doktorantów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.02.2017
Data publikacji:
23.02.2017 14:02
Data aktualizacji:
23.02.2017 14:02
Liczba wyświetleń:
1056
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec16.doc60 KB