Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 23 luty, 2017 - 13:48

 
Decyzja Nr 15/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2017 roku
 
w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa Rada Kół Naukowych, zwana w skrócie RKN, którą
    tworzą przedstawiciele uczelnianych kół naukowych, obejmujących swoją działalnością
    poszczególne obszary kształcenia oraz przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
2.  RKN funkcjonuje w oparciu o akademickie tradycje Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie i jednoczy działania studentów zrzeszonych we wszystkich kołach naukowych.  
3.  Podstawowym zadaniem RKN jest działanie na rzecz zrzeszania, rozwoju i integracji studenckiego
    ruchu naukowego. Ponadto Rada Kół Naukowych, w szczególności:
     1)  współpracuje ze studentami i udziela im wsparcia organizacyjnego w zakresie swojego
         działania,
     2)  wspiera realizację projektów promujących Uniwersytet,
     3)  propaguje osiągnięcia naukowe, artystyczne i kulturalne studentów,
     4)  przedstawia propozycję podziału środków materialnych przeznaczonych na działalność kół
         naukowych, w tym na realizację przez nie projektów badawczych, na podstawie recenzji
         ekspertów.
4.  Rada Kół Naukowych jest także ciałem doradczym władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym.
5.  Zasady wyłaniania przedstawicieli uczelnianych kół naukowych i przedstawiciela Rady Uczelnianej
    Samorządu Studenckiego oraz zasady funkcjonowania RKN określa R
egulamin Rady Kół Naukowych
    zatwierdzany decyzją Rektora, po wcześniejszej akceptacji projektu regulaminu przez Samorząd
    Studencki i Senacką Komisję ds. Dydaktycznych.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2017
Data publikacji:
23.02.2017 13:48
Data aktualizacji:
23.02.2017 13:48
Liczba wyświetleń:
1092
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec15.doc34.5 KB