Nr 14/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 14/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 lutego 2017 roku
 
w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Zespół sterujący do spraw projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM
    w Olsztynie
realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie
    3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w następującym składzie:
      1)  dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM
      2)  prof. dr hab. KRZYSZTOF MŁYNARCZYK, prof. zw.
      3)  dr hab. JAKUB BORKOWSKI, prof. UWM.
2.  Funkcję przewodniczącego Zespołu sterującego pełnić będzie dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM.
3.  Do zadań Zespołu sterującego należy koordynacja pracy wszystkich podmiotów uczestniczących
    w realizacji projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” ze środków
    Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie
    wyższym”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2017
Data publikacji:
23.02.2017 13:35
Data aktualizacji:
23.02.2017 13:35
Liczba wyświetleń:
1196
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec14.docx15.59 KB