Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016...

 
Decyzja Nr 12/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2017 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 97/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 97/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia
2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej, wprowadza się następujące zmiany:
  1)   pkt 1 otrzymuje brzmienie:
      „1) w pkt 13 lit. c skreśla się kropkę,
  2)   pkt 2 otrzymuje brzmienie:
      „2) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
      14) Wydział Nauk Technicznych:
            a)  prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ
            b)  prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI
            c)  dr hab. inż. Jacek BIERANOWSKI, prof. UWM
            d)  dr hab. inż. Zdzisław KALINIEWICZ, prof. UWM.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2017
Data publikacji:
23.02.2017 11:44
Data aktualizacji:
23.02.2017 11:44
Liczba wyświetleń:
1394
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec12.doc60 KB