Nr 18/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”

 
Zarządzenie Nr 18/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 lutego 2017 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16
pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. WNIOSEK REKRUTACYJNY

2. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

3. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA

2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

4. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

5. OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

6. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.02.2017
Data publikacji:
23.02.2017 09:51
Data aktualizacji:
23.02.2017 10:38
Liczba wyświetleń:
1377
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz18.doc26 KB
Regulamin_lesnictwo.pdf451.43 KB
Wniosekrekrutacyjny.doc182 KB
Dec_kom_rek.doc120.5 KB
umowa_uczestnictwa.doc137 KB
deklaracja.pdf435.5 KB
Kwestionariusz_osobowy.pdf480.24 KB
Oswiadczenie_uczestnika_projektu.pdf654.83 KB
Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.pdf382.57 KB
Oswiadczenie_o_znajomosci_jezyka_angielskiego.pdf381.85 KB
Oswiadczenie_o_braku_przeciwskazan_zdrowotnych.pdf383.12 KB