Nr 17/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 

 
ZARZĄDZENIE Nr 17/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 lutego 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 października 2017 roku tworzy się
Katedrę Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.02.2017
Data publikacji:
23.02.2017 09:47
Data aktualizacji:
23.02.2017 09:48
Liczba wyświetleń:
1472
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz17.doc41 KB