Nr 16/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

 

Zarządzenie Nr 16/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 18 Uchwały Nr 734 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku oraz § 16 Uchwały
Nr 735 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku
, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 104/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017 § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

 

 Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

25.01. - 17.02.2017 r. do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 17.02.2017 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

25.01. - 17.02.2017 r .

4.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

20.02.2017 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.02.2017 r.
godz. 11.00

6.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

21.02. - 22.02.2017 r. do godz. 15.00

* o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2017
Data publikacji:
23.02.2017 09:40
Data aktualizacji:
23.02.2017 09:41
Liczba wyświetleń:
1337
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz16.docx17.86 KB