Nr 221 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich

 

 

UCHWAŁA Nr 221

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2007 roku

w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Senat uchwala program przygotowania wniosków w celu uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych w dziedzinach nauki i dyscyplinach, o których mowa w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2

Senat zobowiązuje dziekanów i rady wydziałów do terminowych działań, zgodnie z programem, o których mowa w § 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 196 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października 2004 roku w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2007
Data publikacji:
31.10.2007 07:23
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:45
Liczba wyświetleń:
2911
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik Nr 128 KB
Załącznik Nr 233.5 KB