Nr 172 z dnia 27 kwietnia 2007 r . w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku ak. 2007/2008

 

 

UCHWAŁA NR 172

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2007/2008.

 

Na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2, pkt. 8 i § 92 ust. 3 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:

Przewodniczący - prof. dr hab. Józef Górniewicz

V-ce Przewodniczący - prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski

 

Członkowie:

Przedst. Wydz. Kształt. Środowiska i Rolnictwa - dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM

Przedst. Wydziału Biologii - prof. dr hab. Tadeusz Korniak

Przedst. Wydziału Nauki o Żywności - prof. dr hab. Antoni Kruk

Przedst. Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa - prof. dr hab. Janusz Terlecki

Przedst. Wydziału Medycyny Weterynaryjnej - prof. dr hab. Joanna Szteyn

Przedst. Wydziału Bioinżynierii Zwierząt - prof. dr hab. Janina Pogorzelska

Przedst. Wydziału Geodezji i Gospod. Przestrz. - dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM

Przedst. Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki - prof. dr hab. Andrzej Olubiński

Przedst. Wydziału Humanistycznego - dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów - mgr inż. Eliza Sitnik

Sekretarz - mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą Komisji Wydziałowych oraz rozpatruje i przedkłada rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wyżej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 11:04
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:19
Liczba wyświetleń:
3909
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument