Nr 7/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 7/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 lutego 2017 roku
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie §17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rektora do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanego dalej Pełnomocnikiem ds. studiów anglojęzycznych.
2.  Do zadań Pełnomocnika ds. studiów anglojęzycznych należy, w szczególności:
      1)     nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kandydatami na studia i przedstawicielami
           instytucji zajmujących się rekrutacją kandydatów z zagranicy,
      2)     promocja oferty Uniwersytetu na zagranicznych rynkach edukacyjnych,
      3)     wsparcie doradcze dla wydziałów w zakresie przygotowania oferty kształcenia oraz realizacji
           kształcenia anglojęzycznego prowadzonego w pełnych cyklach.
3.  Pełnomocnik ds. studiów anglojęzycznych reprezentuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie w zakresie powierzonych zadań.
4.  Zakres upoważnienia do reprezentowania Uniwersytetu określa pełnomocnictwo.
5.  W realizacji pełnomocnictwa Pełnomocnik współpracuje z Prorektorem ds. Zadań Uczelni
    Medycznej.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 września 2016 roku
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.02.2017
Data publikacji:
15.02.2017 09:36
Data aktualizacji:
15.02.2017 09:36
Liczba wyświetleń:
1033
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr7.doc33.5 KB