Przyjmowanie ofert na zakup udziałów w kapitale zakładowym MAGNETIUM sp. z o.o.

Strona została usunięta dnia: 8 luty, 2017 - 11:17

 

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 
zaprasza do składania ofert na zakup 147 udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Magnetium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (KRS 0000486099).
Minimalna cena nabycia udziałów odpowiada wartości nominalnej wszystkich udziałów
i wynosi 14 700 zł.
 
Oferty wraz z proponowaną ceną nabycia 147 udziałów należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Oferta nabycia 147 udziałów Spółki Magnetium sp. z o.o.” w sekretariacie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii przy ul. Prawocheńskiego 9, 10 – 720 Olsztyn (pokój 24). 
   
Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta. W przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS należy załączyć aktualny odpis
z rejestru przedsiębiorców. Oferty podpisane przez osoby nieuprawnione do działania w imieniu oferenta podlegają odrzuceniu.
 
Nie dopuszcza się składania ofert nabycia mniejszej liczby udziałów. Oferty zawierające propozycję nabycia mniejszej liczby udziałów niż 147, nie będą brane pod uwagę.
 
Termin składania ofert upływa 16 lutego 2017 r. 
 
Udziały zostaną sprzedane oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę (najkorzystniejsza oferta).
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert nabycia udziałów za tą samą cenę, zastrzega się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 
 
Wszelkie informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej spółki Magnetium sp. z o.o. można uzyskać pod numerem tel. 89 524 56 06 w dni robocze godz. 9.00 – 14.00.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.02.2017
Data publikacji:
08.02.2017 11:16
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:17
Liczba wyświetleń:
1464
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument