Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późn. zm.

 

 
Zarządzenie Nr 15/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie
z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późn. zm.
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie z dnia
26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zmienionym Zarządzeniem Nr 108/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie z dnia 23 listopada 2016 roku, § 15 otrzymuje brzmienie:
㤠15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2017
Data publikacji:
01.02.2017 12:58
Data aktualizacji:
01.02.2017 12:58
Liczba wyświetleń:
1325
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz15.docx18.01 KB