Nr 13/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Kurs języka polskiego jako obcego” realizowanego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

 
Zarządzenie Nr 13/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 stycznia 2017 roku
 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Kurs języka polskiego jako obcego” realizowanego w Centrum Kultury
i Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Kurs języka
   polskiego jako obcego” prowadzonego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
   pobiera się opłatę w wysokości zgodnej z cennikiem, stanowiącym załącznik do niniejszego
   Zarządzenia.
 
2. Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.01.2017
Data publikacji:
23.01.2017 12:24
Data aktualizacji:
23.01.2017 12:24
Liczba wyświetleń:
1350
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz13.doc47 KB
ZalZarz13.pdf202.53 KB