Nr 128/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji Jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

 
ZARZĄDZENIE Nr 128/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2016 roku
 
w sprawie likwidacji Jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z Uchwałą Nr 54 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania likwidacji jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 1 stycznia 2017 roku likwiduje się jednostkę ogólnouczelnianą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli.
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2016
Data publikacji:
09.01.2017 13:41
Data aktualizacji:
09.01.2017 13:55
Liczba wyświetleń:
1644
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz128.doc43 KB