Decyzja Nr 15 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy.

 

 

Decyzja Nr 15

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 października 2007 roku

w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), art. 23712 ustawy z 26 czerwca 1974 roku (Kodeks pracy - Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

§ 1

Powołuje się wydziałowe komisje ds. przeglądu warunków pracy w składzie, określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Wydziałowe komisje ds. przeglądu warunków pracy zobowiązane są:

przeprowadzić przeglądy w terminie do 31 października każdego roku;

po zakończeniu przeglądu niezwłocznie złożyć sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§ 3

Traci moc decyzja Nr 12 Rektora UWM z 18 września 2006 roku.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

  

Załącznik do Decyzji Nr 15 Rektora UWM

z dnia 1 października 2007 roku

 

WYDZIAŁOWE KOMISJE

ds. PRZEGLĄDU WARUNKÓW PRACY

 

I. WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

Przewodniczący - Wojciech KORSAK Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Członkowie:

- dr hab. Wiesław SOBOTKA przedstawiciel Dziekana

- mgr inż. Krystyna FILIPOWICZ przedstawiciel ZNP

- Tadeusz WÓŁKIEWICZ przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr Krzysztof NOWICKI przedstawiciel Działu BHP Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek. med. Mirosław WAWRYK Służba Medycyny Pracy

- Andrzej DOROSZKO przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

 

II. WYDZIAŁ BIOLOGII

Przewodniczący - mgr inż. Wiesława KOLANO Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- mgr Zbigniew KUCZAWSKI przedstawiciel Dziekana

- Halina KOWALSKA przedstawiciel ZNP

- dr Paweł LORO przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- Grzegorz ZAMYŚLEWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA przedstawiciel Działu BHP

- mgr inż. Helena KUCZYŃSKA przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek. med. Mirosław WAWRYK Służba Medycyny Pracy

- Krzysztof TOPOROWSKI         przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

 

III. WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Przewodniczący - dr inż. Elżbieta LEWANDOWICZ Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- mgr inż. Jerzy TRYSTUŁA przedstawiciel Dziekana

- dr inż. Andrzej DUNAJSKI przedstawiciel ZNP

- Paweł SOBOTKO przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- inż. Józef ZIÓŁKOWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA przedstawiciel Działu BHP

 

IV. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Przewodniczący - dr Lech KRAJEWSKI Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- mgr Robert MILIAN Przedstawiciel Dziekana

- mgr Jolanta DOKURNO przedstawiciel ZNP

- Stefan MIL przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ przedstawiciel Działu BHP

 

V. WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Przewodniczący - dr inż. Jerzy SMOŁUCHA Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- dr inż. Ewa JASTRZĘBSKA przedstawiciel Dziekana

- dr hab. Barbara ADOMAS przedstawiciel ZNP

- dr inż. Sławomir SMÓLCZYŃSKI przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- Leszek JUSZKIEWICZ przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA przedstawiciel Działu BHP

- mgr inż. Helena KUCZYŃSKA przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek. med. Mirosław WAWRYK Służba Medycyny Pracy

                                  

VI. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Przewodniczący - Róża ŚMIECH Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- Mariusz FARUGA przedstawiciel Dziekana

- mgr Maria BULIŃSKA przedstawiciel ZNP

- inż. Stanisław CIBOROWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA przedstawiciel Działu BHP

 

VII. WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Przewodniczący - dr wet. Dariusz BARSKI Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- dr hab. Mirosław MICHALSKI przedstawiciel Dziekana

- mgr inż. Krystyna CIEŚLAR przedstawiciel ZNP

- dr wet. Ewa SKORSKA-WYSZYŃSKA przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- Andrzej DĄBROWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA przedstawiciel Działu BHP

- mgr inż. Helena KUCZYŃSKA przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek. med. Mirosław WAWRYK Służba Medycyny Pracy

 

VIII. WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Przewodniczący - dr inż. Janusz MICHALSKI Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- dr inż. Stanisław SZUMERA przedstawiciel Dziekana

- dr inż. Piotr MAZUR przedstawiciele ZNP

- dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- Ryszard WALAUGO przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr Krzysztof NOWICKI przedstawiciel Działu BHP

- lek. med. Mirosław WAWRYK Służba Medycyny Pracy

 

IX. WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

Przewodniczący - Piotr KALINOWSKI Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Członkowie:

- mgr inż. Adam ZINKIEWICZ przedstawiciel Dziekana

- Maria IGLIŃSKA przedstawiciel ZNP

- Mirosław STANKIEWICZ przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ przedstawiciel Działu BHP

- mgr inż. Helena KUCZYŃSKA przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- Andrzej DOROSZKO przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

- lek. med. Mirosław WAWRYK Służba Medycyny Pracy

 

X. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA

Przewodniczący - dr Roman GŁAŻEWSKI Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- dr inż. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW przedstawiciel Dziekana oraz przedstawiciel ZNP

- dr hab. Dariusz KUCHARCZYK przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- inż. Jan WRÓBLEWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA przedstawiciel Działu BHP

- mgr inż. Helena KUCZYŃSKA przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- Krzysztof TOPOROWSKI         przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

 

XI. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI

Przewodniczący - mgr Adam WOLNIAKOWSKI Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- Franciszek LEKOWSKI przedstawiciel Dziekana

- mgr Krystyna PUPKIEWICZ przedstawiciel ZNP

- mgr Helena MARTYNIAK przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- Mirosław STANKIEWICZ  przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Marta ROJEWSKA- NARKOWICZ przedstawiciel Działu BHP

 

XII. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Przewodniczący - mgr inż. Katarzyna HUMIŃSKA Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- mgr Krystyna HOŁDYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA przedstawiciel Dziekana

- dr inż. Dorota ULATOWSKA-RAKOWSKA przedstawiciel ZNP

- dr Robert PODSTAWSKI przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- inż. Stanisław CIBOROWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ przedstawiciel Działu BHP

 

XIII. WYDZIAŁ TEOLOGII

Przewodniczący - mgr Magdalena BIAŁACH Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- ks. mgr Ludwik KANIUGA przedstawiciel Dziekana

- mgr Wiesław TUREMKO przedstawiciel ZNP

- inż. Aleksandra WIŚNIEWSKA przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA przedstawiciel Działu BHP

 

XIV. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Przewodniczący - dr inż. Antoni BARTNIK Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel ZNP

Członkowie:

- dr inż. Zbigniew NASALSKI przedstawiciel Dziekana

- Zdzisław GOŹDZIEWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr Krzysztof NOWICKI przedstawiciel Działu BHP

 

XV. STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU, STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Przewodniczący - Łucja PASZEK Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- mgr Grzegorz DUBIELSKI Przedstawiciel REKTORA

- dr Robert PODSTAWSKI przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- mgr Jerzy DANILUK przedstawiciel ZNP

- mgr inż. Jerzy OSSOWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA przedstawiciel Działu BHP

 

XVI. BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Przewodniczący - mgr Maria Ewa KORCZAKOWSKA Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- dr inż. Włodzimierz SEBASTYAŃSKI przedstawiciel Dyrektora

- mgr Magdalena MALANOWICZ przedstawiciel ZNP

- Tadeusz KOTOWICZ przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- Grzegorz ZAMYŚLEWSKI przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA przedstawiciel Działu BHP

 

XVII. ADMINISTRACJA, STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Łężanach

i STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Bałdach

Przewodniczący - Edward MAJEWSKI Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

- Zdzisław GOŹDZIEWSKI przedstawiciel Kanclerza

- mgr inż. Dariusz RAUBO przedstawiciel Służb Technicznych

- inż. Barbara SEPCZYŃSKA przedstawiciel ZNP

- Krystyna Tabaka przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

- mgr Krzysztof NOWICKI przedstawiciel Działu BHP

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.10.2007
Data publikacji:
30.10.2007 10:15
Data aktualizacji:
30.10.2007 10:15
Liczba wyświetleń:
3223
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument