Nr 5/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału,
z dniem 1 lutego 2017 roku, na Wydziale Nauk Medycznych, tworzy się Katedrę Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.01.2017
Data publikacji:
09.01.2017 11:49
Data aktualizacji:
09.01.2017 11:49
Liczba wyświetleń:
1265
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz5.doc44 KB