Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej

 
 
DECYZJA Nr 1/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2017 roku
 
w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 9 ust. 3 Regulaminu Straży Uniwersyteckiej, stanowiącego załącznik do
Zarządzenia Nr 115/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W celu właściwej realizacji, wynikających z odrębnych przepisów, zadań Straży Uniwersyteckiej, zatrudnia się w jednostce trzydziestu trzech pracowników, w tym:
   1)   szefa Straży Uniwersyteckiej,
   2)   czterech dowódców zmiany,
   3)   dwudziestu ośmiu wartowników.
 
§ 2
Realizację decyzji powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.01.2017
Data publikacji:
09.01.2017 10:07
Data aktualizacji:
09.01.2017 10:07
Liczba wyświetleń:
1152
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec1.docx14.95 KB