Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych

Decyzja Nr 98/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2016.1842 ze zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych na kadencję 2016-2020, w składzie:
   1)     Przewodniczący – dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM,
Członkowie:
   2)     prof. dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK,
   3)     dr hab. inż. Stanisław KONOPKA, prof. UWM,
   4)     dr hab. Ryszard MYHAN, prof. UWM,
   5)     dr hab. Józef PELC, prof. UWM,
   6)     dr inż. Krzysztof LIGIER,
   7)     dr inż. Maciej NEUGEBAUER,
   8)     dr inż. Krzysztof DUTKA – przedstawiciel ZNP,
   9)     dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 10)     przedstawiciel samorządu studenckiego,
 11)     przedstawiciel samorządu doktorantów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
03.01.2017 14:06
Data aktualizacji:
03.01.2017 14:06
Liczba wyświetleń:
781
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec98.doc60 KB