Nr 96/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Środowisku

 
Decyzja Nr 96/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Środowisku
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2016.1842 ze zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu
okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Środowisku na kadencję 2016-2020, w składzie:
   1)   Przewodnicząca – dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM,
Członkowie:
   2)   prof. dr hab. inż. Mirosław KRZEMIENIEWSKI,
   3)   dr hab. inż. Dorota FOPP-BAYAT, prof. UWM,
   4)     dr hab. inż. Katarzyna BERNAT,
   5)     dr hab. inż. Monika HARNISZ,
   6)     dr hab. Mirosław GRZYBOWSKI,
   7)     dr inż. Renata TANDYRAK,
   8)     dr Jarosław KLIMCZAK,
   9)     dr hab. inż. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW – przedstawiciel ZNP,
 10)     dr inż. Krzysztof KOZŁOWSKI – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 11)     Przemysław PIECH – przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studenckiego.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
03.01.2017 13:26
Data aktualizacji:
03.01.2017 13:26
Liczba wyświetleń:
893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec96.doc59.5 KB