Nr 95/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln

 
Decyzja Nr 95/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2016.1842 ze zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 2 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w pkt 11 lit. d skreśla się kropkę,
  2)   dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
        „12) Wydział Nauk o Środowisku:
      a)  prof. dr hab. Dariusz KUCHARCZYK
      b)  dr hab. inż. Ewa KORZENIEWSKA, prof. UWM
      c)  dr inż. Bożena JAWORSKA.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
03.01.2017 13:09
Data aktualizacji:
03.01.2017 13:09
Liczba wyświetleń:
839
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec95.doc59.5 KB