Nr 94/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2016/2017

 
Decyzja Nr 94/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów
oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2016/2017
 
Na podstawie art. 175 ust. 4 i art. 177 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016. 1842 ze zm.), oraz w związku z § 2 ust. 6 i 9 Regulaminu Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2015 Rektora UWM
w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję na rok akademicki 2016/2017 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Doktorantów
w składzie:
    1)     dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,
    2)     mgr inż. Natalia Chodkowska –- Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów,
    3)     mgr inż. Karolina Wasilewska –- Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
    4)     mgr Marcin Martyniak – Wydział Biologii i Biotechnologii,
    5)     mgr inż. Grzegorz Gabara – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
    6)     mgr Mateusz Klempert – Wydział Humanistyczny,
    7)     mgr inż. Milena Kosiorek – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
    8)     lek. wet. Blanka Bukowska – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
    9)     mgr Anna Krajewska – Wydział Nauk Ekonomicznych,
  10)      mgr piel. Adrianna Rożniecka – Wydział Nauk Medycznych,
  11)      mgr Justyna Mazurek – Wydział Nauk Społecznych,
  12)      mgr inż. Agnieszka Langer – Wydział Nauk Technicznych,
  13)      mgr inż. Aleksandra Kocot –  Wydział Nauki o Żywności,
  14)      mgr Beata Łączyńska – Wydział Nauk o Środowisku,
  15)      mgr Piotr Aszkiełowicz – Wydział Prawa i Administracji,
  16)      mgr Jarosław Michalczuk – Wydział Teologii,
  17)      mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo – Biuro ds. Kształcenia.
 
§ 2
Przekazuję w roku akademickim 2016/2017 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów uprawnienia, w zakresie rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji w sprawie przyznania świadczeń
ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-2i pkt 4 ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
03.01.2017 12:44
Data aktualizacji:
03.01.2017 12:46
Liczba wyświetleń:
1404
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec94.docx16.4 KB