Nr 126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 126/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.     Z dniem 31 stycznia 2017 roku likwiduje się Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia.
 
2.     Pracownicy zatrudnieni w dniu likwidacji w Dziale Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia z dniem
     1 lutego 2017 roku stają się pracownikami Działu Obsługi Obiektów Dydaktycznych.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
02.01.2017 14:10
Data aktualizacji:
02.01.2017 14:10
Liczba wyświetleń:
1479
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz126.doc36.5 KB