Nr 125/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
ZARZĄDZENIE Nr 125/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, z dniem 1 stycznia 2017 roku, na Wydziale Prawa i Administracji zmienia się nazwę Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego na Katedrę Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
02.01.2017 11:01
Data aktualizacji:
13.01.2017 11:48
Liczba wyświetleń:
1783
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz125.doc44.5 KB